top of page
Projekt bez tytułu(32).png

Zgłoszenie Uczestnika

Każdy ma prawo zgłosić dom dziecka mogący wziąć udział w Akcji. Zgłoszenie należy przesłać na maila lukasz.mikosz@peopleforpeople.no do dnia 20 czerwca 2023 roku. Zgłoszenie musi zawierać pełne dane kontaktowe zgłaszanego domu dziecka (w tym e-mail) oraz pełną nazwę.

 

Organizator wyśle informacje do wszystkich zgłoszonych domów dziecka informując o możliwości przystąpienia do Akcji i sposobem zgłoszenia Uczestników.

 

Do dnia 20 czerwca 2023 przyjmowane są zgłoszenia Uczestników.

Uczestnik powinien przygotować dowolną, samodzielną pracę na temat „Moje Wakacje Marzeń”. Forma pracy dowolna. Np. opisowa (tekst lub tekst wraz z rysunkami), plastyczna, muzyczna, audiowizualna, inna.

W przypadku prac przestrzennych należy przesłać ich jak najdokładniejsze zilustrowanie fotograficzne. W przypadku prac muzycznych lub audiowizualnych należy dostarczyć ją w formacie umożliwiającym odtworzenie za pomocą ogólnodostępnych programów. Pliki, których wielkość przekracza limity poczty elektronicznej można wysyłać w postaci linków do pobrania, np. z chmury. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac/utworów w ramach własnych kanałów dystrybucji (www, FB, inne) oraz w kanałach patronów medialnych, a także innych.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie karty informacyjnej oraz przesłanie jej wraz z pracą na adres mailowy Organizatora – lukasz.mikosz@peopleforpeople.no

 

 

Do dnia 25 czerwca Komisja powołana przez Organizatora, składająca się z 5 osób: przedstawiciela Organizatora, przedstawiciela Organizacji współpracującej oraz po jednym przedstawicielu trzech darczyńców wybiorą z nadesłanych prac szczęśliwych zwycięzców oraz przydzielą nagrody w ramach dostępnej puli otrzymanych od organizatorów miejsc, lub w porozumieniu ze zwycięzcami ustalą kierunek ich wakacyjnego wyjazdu. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.wakacjemarzen.com.pl profilu FB https://www.facebook.com/PeopleForPeopleNorge .

bottom of page